Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับจังหวัด
ประวัติความเป็นมา
สภาพภูมิศาสตร์
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
บุคลากร
ผู้บริหาร
ฝ่ายบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ
ท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
ITA อปท.
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
หนังสือราชการ สถ.จ.
ระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการ
หนังสือสั่งการ สถ.
พ.ร.บ./พ.ร.ฎ.
กฎ/ระเบียบ
คำสั่ง สถ.
มติ ก.อบจ.
มติ ก.เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย อปท.
ประกาศ ก.จังหวัดอุดรธานี
ก.อบจ.จังหวัดอุดรธานี
ก.เทศบาล จังหวัดอุดรธานี
ก.อบต.จังหวัดอุดรธานี
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
ระบบบัญชีข้อมูลจังหวัด


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
สถจ.อุดรธานี เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2566
Responsive image
วันที่ 7 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายสาจิต จันทรศิริ ท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ  กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น และนางรัชฎาพร มงคลสวัสดิ์ ท้องถิ่นอำเภอกุมภวาปี เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2566 (บำบัดทุกข์  บำรุงสุข และให้บริการประชาชนจังหวัดอุดรธานี) และการออกหน่วยแพทย์อาสา (พอ.สว.) ทั้งนี้ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานีได้จัดบูธนิทรรศการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชน ดังนี้
   1.การขับเคลื่อนการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร
   2.โครงการการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน 
   3.โครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกเพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด   
ณ โรงเรียนพันดอนวิทยา หมู่ที่ 7 ตำบลพันดอน อำเภอกุมภวาปี โดยมี นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธาน และมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
         
โพสเมื่อ : 07 ก.ค. 2566