Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
กลุ่มงานส่งเสริมและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
หนังสือราชการ สถ.จ.
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

29 ต.ค. 2564
อุดรธานี เมือง สถ.จ.อุดรธานี สถจ.อุดรธานี ตรวจคัดกรองการติดเชื้อ COVID-19 ด้วย ATK

02 ส.ค. 2564
อุดรธานี เมือง สถ.จ.อุดรธานี รณรงค์ผ้าไทย

29 ธ.ค. 2563
อุดรธานี เมือง สถ.จ.อุดรธานี ออกตรวจติดตามด่านชุมชนเทศกาลปีใหม่ 2564

29 ธ.ค. 2563
อุดรธานี เมือง สถ.จ.อุดรธานี ออกตรวจติดตามด่านชุมชนเทศกาลปีใหม่ 2564

15 ต.ค. 2563
อุดรธานี เมือง สถ.จ.อุดรธานี อบรมข้าราชการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

15 ต.ค. 2563
อุดรธานี เมือง สถ.จ.อุดรธานี เกษียณอายุราชการ 2563

09 ก.ค. 2563
อุดรธานี เมือง สถ.จ.อุดรธานี การรับรายงานตัวผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร จังหวัดอุดรธานี

20 มี.ค. 2563
อุดรธานี เมือง สถ.จ.อุดรธานี สถจ.อุดรธานี ทำกิจกรรม 5ส. เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2563

20 มี.ค. 2563
อุดรธานี เมือง สถ.จ.อุดรธานี สถจ.อุดรธานี ทำกิจกรรม 5ส. เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2563

21 ก.พ. 2563
อุดรธานี เมือง สถ.จ.อุดรธานี วันท้องถิ่นไทย

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี

ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี ถนนอธิบดี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41000
โทรศัพท์ : 0-4221-2567, 0-4224-9691  โทรสาร :
0-4221-2598  อีเมล์ : udn@dal.go.th

Powered By udonthanilocal.go.th