Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับจังหวัด
ประวัติความเป็นมา
สภาพภูมิศาสตร์
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
บุคลากร
ผู้บริหาร
ฝ่ายบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
ITA อปท.
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
หนังสือราชการ สถ.จ.
ระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการ
หนังสือสั่งการ สถ.
พ.ร.บ./พ.ร.ฎ.
กฎ/ระเบียบ
คำสั่ง สถ.
มติ ก.อบจ.
มติ ก.เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย อปท.
ประกาศ ก.จังหวัดอุดรธานี
ก.อบจ.จังหวัดอุดรธานี
ก.เทศบาล จังหวัดอุดรธานี
ก.อบต.จังหวัดอุดรธานี
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

02 ธ.ค. 2565
อุดรธานี เมือง สถ.จ.อุดรธานี ท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี ร่วมพิธีเปิดงานทุ่งศรีเมืองจังหวัดอุดรธานีประจําปี พ.ศ.2565

02 ธ.ค. 2565
อุดรธานี เมือง สถ.จ.อุดรธานี ท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี ร่วมพิธีเปิดร้านมัจฉากาชาดในงานทุ่งศรีเมืองจังหวัดอุดรธานี ประจําปี 2565

02 ธ.ค. 2565
อุดรธานี เมือง สถ.จ.อุดรธานี ท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี ร่วมเปิดงาน อุดรธานี วิถีคน วิถีควาย สืบสานตำนานควายไทยโบราณ 3,000 ปี

02 ธ.ค. 2565
อุดรธานี เมือง สถ.จ.อุดรธานี ท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี เข้าร่วมการประชุมเพื่อประเมินในการขอปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการ ประเภทอำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น เป็นระดับกลาง

02 ธ.ค. 2565
อุดรธานี เมือง สถ.จ.อุดรธานี ท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี เข้าร่วมประชุมหารือโครงการปลูกต้นไม้ 1 ล้านต้น เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานี พ.ศ.2569

01 ธ.ค. 2565
อุดรธานี เมือง สถ.จ.อุดรธานี สถจ.อุดรธานี เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลและประกาศเกียรติคุณตามโครงการส่งเสริมจริยธรรมของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย “ผู้มีจริยธรรมดีเด่น” ประจำปี พ.ศ. 2564

01 ธ.ค. 2565
อุดรธานี เมือง สถ.จ.อุดรธานี ท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี เข้าร่วมพิธีบวงสรวงถวายเครื่องสักการบูชาศาลหลักเมือง เนื่องในวันเปิดงานประจำปีทุ่งศรีเมือง 2565

01 ธ.ค. 2565
อุดรธานี เมือง สถ.จ.อุดรธานี ท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี มอบแนวทางการปฏิบัติราชการให้แก่ผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารและพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุและแต่งตั้งใหม่

30 พ.ย. 2565
อุดรธานี เมือง สถ.จ.อุดรธานี ท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี เข้าร่วมประชุม ก.อบต. จังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 11/2565 (เดือนพฤศจิกายน 2565)

30 พ.ย. 2565
อุดรธานี เมือง สถ.จ.อุดรธานี ท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี เข้าร่วมประชุม ก.ท.จ. จังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 11/2565 (เดือนพฤศจิกายน 2565)

乌隆府地方行政促进办公室

Udon Thani City Hall, Athipbodi Road, Mak Khaeng Subdistrict, Mueang District, Udon Thani Province 邮政编码 41000
电话 : 0-4221-2567, 0-4224-9691 传真 :
0-4221-2598 电子邮件 : udn@dal.th.

技术支持 udonthanilocal.go. th