Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
มติ ก.ท.จ./มติ ก.อบต.จ.
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
หนังสือราชการ สถ.จ.
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

09 ก.ค. 2563
อุดรธานี เมือง สถ.จ.อุดรธานี การรับรายงานตัวผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร จังหวัดอุดรธานี

20 มี.ค. 2563
อุดรธานี เมือง สถ.จ.อุดรธานี สถจ.อุดรธานี ทำกิจกรรม 5ส. เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2563

20 มี.ค. 2563
อุดรธานี เมือง สถ.จ.อุดรธานี สถจ.อุดรธานี ทำกิจกรรม 5ส. เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2563

21 ก.พ. 2563
อุดรธานี เมือง สถ.จ.อุดรธานี วันท้องถิ่นไทย

14 ก.พ. 2563
อุดรธานี เมือง สถ.จ.อุดรธานี ประชุมอนุกรรมการปรับปรุงแผนอัตรกำลัง 3 ปี ครั้งที่ 1/2563

03 ก.พ. 2563
อุดรธานี เมือง สถ.จ.อุดรธานี จังหวัดอุดรธานี รับรายงานตัวข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น บรรจุใหม่ ครั้งที่ 2 จำนวน 88 ราย

28 ม.ค. 2563
อุดรธานี เมือง สถ.จ.อุดรธานี สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี รับรายงานตัวข้าราชการส่วนท้องถิ่น บรรจุใหม่ ครั้งที่ 1 วันที่ 2 ธันวาคม 2562 จำนวน 123 ราย

08 ส.ค. 2561
อุดรธานี เมือง สถ.จ.อุดรธานี นางรุ่งทิวา โพธิ์ใต้ ประธานชมรมแม่บ้านท้องถิ่นไทยจังหวัดอุดรธานี ปฏิบัติภารกิจเยี่ยมผู้สูงอายุ

08 ส.ค. 2561
อุดรธานี เมือง สถ.จ.อุดรธานี นายปิติภณ โพธิ์ใต้ ท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วยชมรมแม่บ้านท้องถิ่นไทยจังหวัดอุดรธานี ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่

08 ส.ค. 2561
อุดรธานี เมือง สถ.จ.อุดรธานี นางรุ่งทิวา โพธิ์ใต้ ประธานชมรมแม่บ้านท้องถิ่นไทยจังหวัดอุดรธานี ร่วมกิจกรรมเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุ

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี

ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี ถนนอธิบดี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41000
โทรศัพท์ : 0-4221-2567, 0-4224-9691  โทรสาร :
0-4221-2598  อีเมล์ : admin@udonthanilocal.go.th

Powered By udonthanilocal.go.th