Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
มติ ก.ท.จ./มติ ก.อบต.จ.
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
หนังสือราชการ สถ.จ.
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
28 ธ.ค. 2558
ถึง
28 ธ.ค. 2558
อุดรธานี เมือง สถ.จ.อุดรธานี ประชุมข้าราชการ สถจ.สถอ.
30 พ.ย. 2558
ถึง
30 พ.ย. 2558
อุดรธานี เมือง สถ.จ.อุดรธานี ประชุมข้าราชการ สถจ.สถอ.
26 ต.ค. 2558
ถึง
26 ต.ค. 2558
อุดรธานี เมือง สถ.จ.อุดรธานี ประชุมข้าราชการ สถจ.สถอ.
28 ก.ย. 2558
ถึง
28 ก.ย. 2558
อุดรธานี เมือง สถ.จ.อุดรธานี ประชุมข้าราชการ สถจ.สถอ.
27 ก.ย. 2558
ถึง
27 ก.ย. 2558
อุดรธานี เมือง สถ.จ.อุดรธานี ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด
31 ส.ค. 2558
ถึง
31 ส.ค. 2558
อุดรธานี เมือง สถ.จ.อุดรธานี ประชุมข้าราชการ สถจ.สถอ.
30 ส.ค. 2558
ถึง
30 ส.ค. 2558
อุดรธานี เมือง สถ.จ.อุดรธานี ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด
12 ส.ค. 2558
ถึง
12 ส.ค. 2558
อุดรธานี เมือง สถ.จ.อุดรธานี ร่วมงานพิธีวันเฉลิมพระชมพรรษา
06 ส.ค. 2558
ถึง
07 ส.ค. 2558
อุดรธานี เมือง สถ.จ.อุดรธานี โครงการอบรมพนักงาน อปท.
30 ก.ค. 2558
ถึง
30 ก.ค. 2558
อุดรธานี เมือง สถ.จ.อุดรธานี ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี

ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี ถนนอธิบดี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41000
โทรศัพท์ : 0-4221-2567, 0-4224-9691  โทรสาร :
0-4221-2598  อีเมล์ : admin@udonthanilocal.go.th

Powered By udonthanilocal.go.th