นิวเคลียร์ ฟาดถึงคนชอบนินทา "ส
นิวเคลียร์ หรรษา โพสต์เดือดฟาดถึงคนชอบนินทาทั้งๆ ที่ไม่รู้จักกัน "สุนัขมันจะเห่า
WHO เตือนโควิดโอไมครอนระบาด แนะคนอา
องค์การอนามัยโลก (WHO) ออกคำแนะนำ คนอายุเกิน 60 ปี ควรเลื่อนทริปเดินทางท่องเที่ยว ขณะ